Hjälp med IT och dataproblem

Att sitta med krånglande apparater, datorer och telefoner kan göra vem som helst om inte galen, så väldigt irriterad.

Det behöver inte vara så, med rätt hjälp kan man både få problem lösta och även en ökad kunskap om varför och hur man kan undvika problemen i fortsättningen.

På engelska kan detta åskådliggöras med en fin bild

Hjälp med dator, telefon och e-post.

HELL (vilket vi nog alla avskyr kan snabbt förändras om man ändrar det sista L:et till ett P. Då blir det HELP vilket är precis vad vi gör. Vi hjälper er med all slags IT-support både för företag och privat med hembesök via RUT-avdraget.

Kontakta MyAmiko för mer information om vad vi kan göra för att minska din frustration över de problem som alltid uppstår med teknik.