Ökning av RUT avdraget för IT-support

Ett nytt förslag om en ökning av RUT-avdraget finns nu att ta ställning till för regeringen.

Höjt tak för RUT-avdrag

Enligt utredningens förslag ska taket för RUT-avdraget höjas med 25 000 kr per person och beskattningsår. Totalt innebär det ett tak på 75 000 kr per person och beskattningsår för ROT- och RUT-arbete. Av detta får ROT-avdraget högst vara 50 000 kr.

Detta kommer att innebära att man får ytterligare lite utrymme att ta hand om tekniken hemma. Behöver man hjälp med datorer, telefoner och smarta apparater som Google home kan man nu lugnt ta hjälp med detta.

Kontakta MyAmiko för mer information om vad just du kan få hjälp med hemma när det gäller IT-support med RUT-avdrag.