Videoreklam i sociala medier och på internet

Ska man som företag använda reklamfilmer? Självklart, det är ett mycket kraftfullt medium och just nu är det en av de allra största trenderna inom marknadsföring. Tidigare har det varit väldigt dyrt, speciellt TV reklamen men idag är prisbilden helt annorlunda. Reklamfilm kan i sin enklaste form kosta ungefär lika mycket som en välgjord text och bildreklam.

Det har med andra ord blivit mycket prisvärt att använda sig av online videoreklam som det ibland kallas.

Det finns även många exempel på att enklare filmer man i princip kan göra själv har lika stor genomslagskraft (ibland fungerar de till och med bättre) än mer påkostade och traditionellt utformade reklamfilmer. Speciellt med tanke på prisskillnaden kan det vara väldigt klokt att prova sig fram med enklare filmer i början.

Det är alltid viktigt att ha en strategi för sin marknadsföring. Reklam och  videomarknadsföring  är inget undantag. De företag som arbetar fram någon form av strategi och kan leverera en mer konsekvent upplevelse till sina kunder vinner absolut i längden. Men som sagt, det behöver idag inte vara kostsamma processer där pengarna rullar på snabbare än filmrutorna når sin publik. Sätt en rimlig budget och håll er till den i början!

Det finns många tips om innehåll i video men tänk i första hand på vad som passar ert företag och den övriga marknadsföringen. Ska ni kanske göra roliga filmer som kommer då och då eller orkar ni ha en stadig ström av filmer som kommer varje vecka?

Ska filmerna hjälpa era kunder att förstå produkterna eller ska de i första hand locka till inköp? Utbildning via video är mycket populärt och kan göras på sätt som ökar ert företags goodwill och kundnytta.

Humor är som sagt ett bra medel att locka folk att titta men det får naturligtvis inte överdrivas så att det blir pajaskonster på film som ständigt når era kunder. (såvida ni inte säljer tillbehör för clowner kanske)

Kontakta oss om ni är intresserade av att komma igång med onlinevideo eller redan har börjat prova men vill ta ett steg upp och göra era filmer för internet och social media lite mer professionella.

Tystnad, Tagning

tystnad tagning klassik film